Czym jest IP ?

IP czyli międzynarodowy poziom ochrony, czasami nazywany poziomem ochrony przed wnikaniem - stopień ochrony zapewniany przez obudowę sprzętu.

Pierwsza liczba - oznacza to, że powłoka może chronić ludzi przed wewnętrznymi niebezpiecznymi częściami, jednocześnie zapobiegając wtargnięciu ciał obcych. Druga liczba - wskazuje, że powłoka może zapobiegać wpływowi wnikania wody.

1 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej.

2 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej.

3 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej.

4 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej.

5 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem ochrona przed pyłem.

6 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem ochrona pyłoszczelna.


Woda

0 - bez ochrony

1 - ochrona przed padającymi kroplami wody.

2 - ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę.

3 - ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony.

4 - ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.

5 - ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony.

6 - ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony.

7 - ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m).

8 - ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7).

9 - Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050.

Pozostałe wpisy