Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest przedsiębiorstwo INFOPOMIAR Hubert Soluch, ul. Kotarbińskiego 4/51 Radom 26-600 NIP 796-242-58-06 operator sklepu internetowego twoj-niwelator.pl

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz do Nas wiadomość, osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych odpowie na przesłaną wiadomość:

 

Mail wyślij na biuro@twoj-niwelator.pl

 

Adres: RODO INFOPOMIAR Zbrowskiego 118 26-600 Radom

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub gdy realizowałeś zamówienie lub kontaktowałeś się z Nami w jakiejś sprawie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nas?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 - umożliwienia realizację usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności.

 - utworzenia i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 - obsługi reklamacji na w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 - obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

 - kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.


Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 


Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
twoj-niwelator.pl którym jest:

 - monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. przeglądane oferty na naszych stronach internetowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością w serwisach należących do twoj-niwelator.pl.

 - dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach w sklepach internetowych ( twoj-niwelator.pl) lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na twoj-niwelator.pl.

 - prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon. Najczęściej treściami marketingowymi są informację o promocjach, nowościach sprzętowych, , nowych wpisach na naszym blogu i filmach na naszym kanale YouTube. 

 - wsparcie dla usług kredytowych leasingowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

 - zapewnienie obsługi usług płatniczych;

 - zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 - monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 - obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 - organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 - windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 - prowadzenie analiz statystycznych;

 - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 - zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;

 - organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:

 - zakup osoba fizyczna – na tzw. Paragon - adres e-mail, dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres wysyłki), telefon. 

 - zakup na firmę - adres email, dane kontaktowe zamawiającego (imię i nazwisko) informacji o firmie w tym numer NIP i jej adresie i adresie wysyłki.

 - Założenie konta – użytkownik zarejestrowany - adres email, login, hasło, telefon oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres wysyłki) – w przypadku osoby fizycznej, informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm). 

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Dokładamy wszelkich starań aby wszystkie Twoje praw wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 - w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 - przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 - Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze (przelewy24, mBank), logistyczne (kurierzy firm UPS, DHL), kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników (portal ceneo – zaufanie opinie), System zarządzania użytkownikami (CRM) i obsługa wysyłek mailowych (Benhauer sp. z o.o.), wspierają promocję ofert, (Google LLC) współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 


Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać́ do czasu odwołania Twojej zgody na ich przetwarzanie a także po jej zakończeniu w celach:

 - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 - statystycznych i archiwizacyjnych,

 - maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza EOG. 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilujemy głównie użytkowników na branże którą reprezentują (np. geodezja, budownictwo, biuro projektowe i inne).